Nieuwe brug Weespertrekvaart

Op de Weesperzijde stuitte ik op dit nieuwe, tijdelijke landmark: een nog niet afgebouwde brug over de Weespertrekvaart. Even napluizen leerde me dat het gaat om een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Amstelstroomlaan. Met deze brug ontstaat een fietsverbinding vanaf de Joan Muyskenweg naar de Watergraafsmeer, ter hoogte van de sportvelden Drieburg. Voorlopig gaat de brug nog niet in gebruik. Eerst moet ‘ie op z’n minst veilig open en dicht kunnen. Daarvoor ontbreekt nu nog de elektrische bekabeling. En ook moet er een nette aansluiting met de H.J.E. Wenckebachweg komen. Met andere woorden, het is nu nog lang niet duidelijk vanaf wanneer er over deze brug gefietst kan gaan worden.